> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thực hiện khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thực hiện khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đăk Rong

26/03/2013
Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-ĐĐBQH, ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách, pháp  luật về quản lý và sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Ngày 21 tháng 3 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do đồng chí đồng chí Hà Sơn Nhin, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Uỷ ban nhân dân huyện Kbang khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đăk Rong
Tham dự buổi khảo sát có Giám đốc Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đăk Rong và Trưởng các bộ phận chuyện môn của Công ty.
Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại địa bàn việc sử dụng đất Công ty. Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty đã báo cáo với Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại Công ty. Công ty sử dụng tốt quỹ đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, chấp hành tốt chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; việc quản lý và sử dụng vốn điều lệ của Công ty; trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng; việc hướng dẫn cho người dân trên địa bàn tham gia công tác bảo vệ rừng; việc tuyển dụng lao động người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương; kiến nghị những vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức công ty.
 
2.JPG

Đồng chí Hà Sơn Nhin đề nghị Công ty tiếp tục chấp hành tốt chính sách, pháp luật về đất đai; bảo vệ và phát triển rừng; thu hút và tạo điều kiện cho lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn công ty hoạt động; thực hiện việc giao khoán rừng cho nhân dân quản lý, bảo vệ; phối kết hợp với Uỷ ban nhân dân giải quyết tốt các vấn đề trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn. Công ty cần đưa các giống mới áp dụng trong sản xuất và chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong địa hạt của Công ty.
Qua đợt khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai sẽ tổng hợp các kiến nghị của địa phương và đơn vị để báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
 
Đức Thú

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thực hiện khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đăk Rong

26/03/2013
Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-ĐĐBQH, ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách, pháp  luật về quản lý và sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Ngày 21 tháng 3 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do đồng chí đồng chí Hà Sơn Nhin, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Uỷ ban nhân dân huyện Kbang khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đăk Rong
Tham dự buổi khảo sát có Giám đốc Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đăk Rong và Trưởng các bộ phận chuyện môn của Công ty.
Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại địa bàn việc sử dụng đất Công ty. Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty đã báo cáo với Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại Công ty. Công ty sử dụng tốt quỹ đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, chấp hành tốt chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; việc quản lý và sử dụng vốn điều lệ của Công ty; trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng; việc hướng dẫn cho người dân trên địa bàn tham gia công tác bảo vệ rừng; việc tuyển dụng lao động người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương; kiến nghị những vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức công ty.
 
2.JPG

Đồng chí Hà Sơn Nhin đề nghị Công ty tiếp tục chấp hành tốt chính sách, pháp luật về đất đai; bảo vệ và phát triển rừng; thu hút và tạo điều kiện cho lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn công ty hoạt động; thực hiện việc giao khoán rừng cho nhân dân quản lý, bảo vệ; phối kết hợp với Uỷ ban nhân dân giải quyết tốt các vấn đề trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn. Công ty cần đưa các giống mới áp dụng trong sản xuất và chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong địa hạt của Công ty.
Qua đợt khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai sẽ tổng hợp các kiến nghị của địa phương và đơn vị để báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
 
Đức Thú