> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành về giải quyết kiến ng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành về giải quyết kiến nghị giám sát bảo hiểm y tế

18/09/2013
Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xem xét việc giải quyết kiến nghị giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, trong khám bệnh, chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc có các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở Y tế, sở Lao động - Thương binh Xã hội và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát về bảo hiểm y tế của Đoàn ĐBHQ tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, hầu hết các ý kiến, kiến nghị giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được các cơ quan trung ương và các sở, ngành của tỉnh xem xét trả lời, giải quyết. Ông Huỳnh Thành, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành đã tổ chức triển khai, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế hiện nay để xem xét, tham gia ý kiến giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT giai đoạn 2009-2012 và tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII./.
 
Thanh Hùng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành về giải quyết kiến nghị giám sát bảo hiểm y tế

18/09/2013
Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xem xét việc giải quyết kiến nghị giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, trong khám bệnh, chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc có các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở Y tế, sở Lao động - Thương binh Xã hội và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát về bảo hiểm y tế của Đoàn ĐBHQ tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, hầu hết các ý kiến, kiến nghị giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được các cơ quan trung ương và các sở, ngành của tỉnh xem xét trả lời, giải quyết. Ông Huỳnh Thành, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành đã tổ chức triển khai, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế hiện nay để xem xét, tham gia ý kiến giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT giai đoạn 2009-2012 và tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII./.
 
Thanh Hùng