> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

04/05/2023
Theo dự kiến, Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào sáng 09/5/2023 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.
 
image001.jpg

Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

04/05/2023
Theo dự kiến, Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào sáng 09/5/2023 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.
 
image001.jpg