> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

19/05/2023
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 và được tổ chức thành 02 đợt. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Dự kiến nội dung của Kỳ họp:
 
image001.jpg

Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

19/05/2023
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 và được tổ chức thành 02 đợt. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Dự kiến nội dung của Kỳ họp:
 
image001.jpg