> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

09/03/2023
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 (tháng 3/2023). Theo đó, Phiên chất vấn sẽ diễn ra vào ngày 20/3 tới tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực toà án và kiểm sát.


image001.png

Hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

09/03/2023
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 (tháng 3/2023). Theo đó, Phiên chất vấn sẽ diễn ra vào ngày 20/3 tới tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực toà án và kiểm sát.


image001.png