> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong ngày làm việc thứ 2 tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong ngày làm việc thứ 2 tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

21 Tháng Bảy 2021
Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 21 tháng 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng với đại biểu Quốc hội cả nước tiến hành bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, Quốc hội đã bầu:
 
- Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV;

- Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV; 

- Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV;

- Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV;

- Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV;

- Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV;

- Ông Lê Tấn Tới - Thiếu tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV;

- Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội khóa XV;

- Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV;

- Ông Lê Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV;

- Ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV;

- Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.
 
z2628817490860_767daa3118e4b3a18222081bb4c5a269.jpg
Đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai bỏ phiếu bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Cũng trong sáng 21/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phê chuẩn và báo cáo đến Quốc hội kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Chuyên trách theo quy định.

Trong ngày, Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố và trao Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, theo đó ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Ngày mai (22/7), Quốc hội sẽ nghe Báo cáo và tiến hành thảo luận tại tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021./.
Thanh Thủy
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong ngày làm việc thứ 2 tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

21 Tháng Bảy 2021
Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 21 tháng 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng với đại biểu Quốc hội cả nước tiến hành bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, Quốc hội đã bầu:
 
- Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV;

- Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV; 

- Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV;

- Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV;

- Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV;

- Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV;

- Ông Lê Tấn Tới - Thiếu tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV;

- Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội khóa XV;

- Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV;

- Ông Lê Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV;

- Ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV;

- Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.
 
z2628817490860_767daa3118e4b3a18222081bb4c5a269.jpg
Đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai bỏ phiếu bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Cũng trong sáng 21/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phê chuẩn và báo cáo đến Quốc hội kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Chuyên trách theo quy định.

Trong ngày, Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố và trao Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, theo đó ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Ngày mai (22/7), Quốc hội sẽ nghe Báo cáo và tiến hành thảo luận tại tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021./.
Thanh Thủy
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh