> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4 và cho ý kiến về việc

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4 và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

14/04/2023
Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4 và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo số 2179/TB-TTKQH về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4 và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trân trọng giới thiệu toàn văn:
 
image001.png

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4 và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

14/04/2023
Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4 và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo số 2179/TB-TTKQH về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4 và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trân trọng giới thiệu toàn văn:
 
image001.png