> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước C

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

08/01/2014
Buổi sáng ngày 08/01/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.
Tại tỉnh Gia Lai, tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Nghị quyết 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp đó các đại biểu nghe đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Trải qua quá trình làm việc công phu, nghiêm túc, khoa học, chắt lọc tinh hoa trí tuệ, tiếp thu ý kiến của nhân dân, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm và các vị đại biểu Quốc hội, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Hiến pháp quyết định những vấn đề cơ bản về bản chất Nhà nước và nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước; Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước; Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,.. Hiến pháp với nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập pháp, đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
 
DSC03532-(1).JPG

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiến pháp CHXHCN Việt Nam đối với sự phát triển của nền chính trị, kinh tế, xã hội đất nước và đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương, cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung quan trọng của Hiến pháp tới các cơ quan, đoàn thể, quần chúng nhân dân để từ đó cán bộ, nhân dân cả nước triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả./.
                                                                                      Tin: Quang Vinh
                                                                                      Ảnh: Đăng Khoa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

08/01/2014
Buổi sáng ngày 08/01/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.
Tại tỉnh Gia Lai, tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Nghị quyết 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp đó các đại biểu nghe đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Trải qua quá trình làm việc công phu, nghiêm túc, khoa học, chắt lọc tinh hoa trí tuệ, tiếp thu ý kiến của nhân dân, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm và các vị đại biểu Quốc hội, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Hiến pháp quyết định những vấn đề cơ bản về bản chất Nhà nước và nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước; Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước; Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,.. Hiến pháp với nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập pháp, đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
 
DSC03532-(1).JPG

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiến pháp CHXHCN Việt Nam đối với sự phát triển của nền chính trị, kinh tế, xã hội đất nước và đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương, cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung quan trọng của Hiến pháp tới các cơ quan, đoàn thể, quần chúng nhân dân để từ đó cán bộ, nhân dân cả nước triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả./.
                                                                                      Tin: Quang Vinh
                                                                                      Ảnh: Đăng Khoa