> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2

Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

30/09/2022
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

 
Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, hôm nay, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền. 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, tôi gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.
 
bi-thu-phat-bieu.jpg
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Thưa đại biểu tham dự Kỳ họp,

Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận để quyết định 09 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, gồm 02 nội dung liên quan đến công tác nhân sự và 07 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như Chương trình Kỳ họp đã trình bày và các đại biểu đã thống nhất thông qua. 

Việc ban hành các nghị quyết tại Kỳ họp này phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đều là những nội dung rất quan trọng, cấp bách để cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Đối với việc phân bổ vốn sự nghiệp cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia, sau khi được ngân sách Trung ương giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh tham mưu, xây dựng nội dung, tính toán từng dự án trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định tại các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua ở các Kỳ họp trước; các dự thảo nghị quyết đã được các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra kỹ và trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi trình Kỳ họp.   

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp này có chất lượng, nhanh chóng được triển khai thực hiện; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Xin trân trọng cảm ơn.

Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

30/09/2022
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

 
Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, hôm nay, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền. 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, tôi gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.
 
bi-thu-phat-bieu.jpg
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Thưa đại biểu tham dự Kỳ họp,

Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận để quyết định 09 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, gồm 02 nội dung liên quan đến công tác nhân sự và 07 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như Chương trình Kỳ họp đã trình bày và các đại biểu đã thống nhất thông qua. 

Việc ban hành các nghị quyết tại Kỳ họp này phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đều là những nội dung rất quan trọng, cấp bách để cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Đối với việc phân bổ vốn sự nghiệp cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia, sau khi được ngân sách Trung ương giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh tham mưu, xây dựng nội dung, tính toán từng dự án trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định tại các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua ở các Kỳ họp trước; các dự thảo nghị quyết đã được các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra kỹ và trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi trình Kỳ họp.   

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp này có chất lượng, nhanh chóng được triển khai thực hiện; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Xin trân trọng cảm ơn.