> Văn bản > Nghị quyết HĐND tỉnh > Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc bãi bỏ Ngh

Nghị quyết: Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 81/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: 07/12/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: