> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND huyện Phú Thiện tổ chức kỳ họp thứ Mười Một - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND huyện Phú Thiện tổ chức kỳ họp thứ Mười Một - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

20/07/2020
Từ ngày 16 - 17/7/2020, tại Hội trường 30 tháng 3, HĐND huyện Phú Thiện đã tổ chức kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Siu Hương -  Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 34/35 vị đại biểu HĐND huyện và gần 80 đại biểu khách mời gồm: Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thành viên UBND huyện; Thường trực UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa III đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
12-(1).jpg
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, góp ý vào nội dung các báo cáo; qua đó, đi sâu đánh giá những kết quả đã đạt được về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện và đề ra các giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét thông qua các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; nghe thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hình thức chất vấn tại kỳ họp đã được đổi mới và có chiều sâu. Tại kỳ họp, các đại biểu dành nhiều thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn, đã có tổng số 45 ý kiến thảo luận tổ; các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong thời gian tới; các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó: Tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và thảo luận về kế hoạch, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; đánh giá tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thảo luận về kế hoạch thu, chi ngân sách năm 6 tháng cuối năm 2020; về giải pháp thực hiện các tiêu chí trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã; công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng; giải pháp tái đàn heo sau dịch tả lợn Châu Phi; việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa phương, các trường học; công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi …

 Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Văn Sang, Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Hữu Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; nguyên Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Trên cơ sở các Tờ trình đề nghị của Thường trực HĐND, UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện trình kỳ họp và các ý kiến góp ý của các đại biểu HĐND huyện, kỳ họp biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng; Những Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ là cơ sở để cán bộ, công chức và nhân dân các dân tộc huyện Phú Thiện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2020.

Phát biểu kết luận, ông Đỗ Ngọc Thành, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa Kỳ họp đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; nội dung thảo luận của đại biểu cơ bản đã tập trung phản ánh được những kiến nghị của cử tri thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội của nhân dân và công tác quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, địa phương trong huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số nội dung giải quyết còn chậm nhưng cơ bản đã khắc phục được những hạn chế trong những năm trước đây, việc trả lời đã đi vào trọng tâm gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2020; HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, địa phương có liên quan nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt với tinh thần “chính quyền hành động”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của 6 tháng đầu năm 2020; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung đại biểu nêu ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và thảo luận chung. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết Kỳ họp thứ Mười và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý cán bộ; thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu./.
                                                                                                            
                                                                                                                                    Thanh Huyền
                                                                                                             Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Thiện

HĐND huyện Phú Thiện tổ chức kỳ họp thứ Mười Một - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

20/07/2020
Từ ngày 16 - 17/7/2020, tại Hội trường 30 tháng 3, HĐND huyện Phú Thiện đã tổ chức kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Siu Hương -  Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 34/35 vị đại biểu HĐND huyện và gần 80 đại biểu khách mời gồm: Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thành viên UBND huyện; Thường trực UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa III đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
12-(1).jpg
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, góp ý vào nội dung các báo cáo; qua đó, đi sâu đánh giá những kết quả đã đạt được về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện và đề ra các giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét thông qua các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; nghe thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hình thức chất vấn tại kỳ họp đã được đổi mới và có chiều sâu. Tại kỳ họp, các đại biểu dành nhiều thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn, đã có tổng số 45 ý kiến thảo luận tổ; các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong thời gian tới; các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó: Tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và thảo luận về kế hoạch, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; đánh giá tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thảo luận về kế hoạch thu, chi ngân sách năm 6 tháng cuối năm 2020; về giải pháp thực hiện các tiêu chí trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã; công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng; giải pháp tái đàn heo sau dịch tả lợn Châu Phi; việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa phương, các trường học; công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi …

 Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Văn Sang, Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Hữu Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; nguyên Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Trên cơ sở các Tờ trình đề nghị của Thường trực HĐND, UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện trình kỳ họp và các ý kiến góp ý của các đại biểu HĐND huyện, kỳ họp biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng; Những Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ là cơ sở để cán bộ, công chức và nhân dân các dân tộc huyện Phú Thiện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2020.

Phát biểu kết luận, ông Đỗ Ngọc Thành, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa Kỳ họp đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; nội dung thảo luận của đại biểu cơ bản đã tập trung phản ánh được những kiến nghị của cử tri thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội của nhân dân và công tác quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, địa phương trong huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số nội dung giải quyết còn chậm nhưng cơ bản đã khắc phục được những hạn chế trong những năm trước đây, việc trả lời đã đi vào trọng tâm gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2020; HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, địa phương có liên quan nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt với tinh thần “chính quyền hành động”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của 6 tháng đầu năm 2020; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung đại biểu nêu ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và thảo luận chung. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết Kỳ họp thứ Mười và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý cán bộ; thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu./.
                                                                                                            
                                                                                                                                    Thanh Huyền
                                                                                                             Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Thiện