> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội đồng nhân dân thị xã An Khê tổ chức kỳ họp thứ Hai, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân dân thị xã An Khê tổ chức kỳ họp thứ Hai, nhiệm kỳ 2021-2026

28/07/2021
Sáng ngày 28/7/2021, HĐND thị xã An Khê đã tổ chức kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021; tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã An Khê.
 
 
Hinh-ky-hop-thu-Hai-2.JPG
Ông Đinh Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã An Khê
phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND thị xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; UBND thị xã Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của HĐND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2026 - 2021 chưa được giải quyết dứt điểm; Báo cáo tiếp thu, trả lời, hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã khóa XIII; xem xét, quyết định các tờ trình do Thường trực HĐND và UBND thị xã trình tại kỳ họp.  
 
Hinh-ky-hop-thu-Hai-5.jpg
Quang cảnh kỳ họp 

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ hàng tháng với các Ban HĐND và Văn phòng HĐND-UBND thị xã để đánh giá kết quả thực hiện công tác trong tháng, triển khai nhiệm vụ trong tháng tiếp theo; đồng thời, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề: “Giám sát việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015”; Giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã”. Qua các cuộc giám sát, Đoàn giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, từ đó đưa ra các kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị  liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời. Hầu hết các kiến nghị sau giám sát đều được UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan kịp thời tiếp thu, giải quyết theo quy định. 

Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã giám sát thường xuyên công tác tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; việc ban hành quyết định của UBND thị xã, nghị quyết của HĐND các xã, phường trên địa bàn; xem xét, thống nhất việc thỏa thuận với UBND thị xã các nội dung phát sinh cần xử lý trong thời gian giữa hai kỳ họp theo quy định.        

Theo chương trình kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian một ngày, các đại biểu thảo luận, xem xét biểu quyết thông qua 37 nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND thị xã trình tại kỳ họp ./.
Thanh Ngọc

Hội đồng nhân dân thị xã An Khê tổ chức kỳ họp thứ Hai, nhiệm kỳ 2021-2026

28/07/2021
Sáng ngày 28/7/2021, HĐND thị xã An Khê đã tổ chức kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021; tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã An Khê.
 
 
Hinh-ky-hop-thu-Hai-2.JPG
Ông Đinh Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã An Khê
phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND thị xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; UBND thị xã Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của HĐND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2026 - 2021 chưa được giải quyết dứt điểm; Báo cáo tiếp thu, trả lời, hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã khóa XIII; xem xét, quyết định các tờ trình do Thường trực HĐND và UBND thị xã trình tại kỳ họp.  
 
Hinh-ky-hop-thu-Hai-5.jpg
Quang cảnh kỳ họp 

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ hàng tháng với các Ban HĐND và Văn phòng HĐND-UBND thị xã để đánh giá kết quả thực hiện công tác trong tháng, triển khai nhiệm vụ trong tháng tiếp theo; đồng thời, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề: “Giám sát việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015”; Giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã”. Qua các cuộc giám sát, Đoàn giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, từ đó đưa ra các kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị  liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời. Hầu hết các kiến nghị sau giám sát đều được UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan kịp thời tiếp thu, giải quyết theo quy định. 

Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã giám sát thường xuyên công tác tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; việc ban hành quyết định của UBND thị xã, nghị quyết của HĐND các xã, phường trên địa bàn; xem xét, thống nhất việc thỏa thuận với UBND thị xã các nội dung phát sinh cần xử lý trong thời gian giữa hai kỳ họp theo quy định.        

Theo chương trình kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian một ngày, các đại biểu thảo luận, xem xét biểu quyết thông qua 37 nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND thị xã trình tại kỳ họp ./.
Thanh Ngọc