> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Thường trực HĐND huyện Chư Sê: Tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐ

Thường trực HĐND huyện Chư Sê: Tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND – UBND – Ban Thường trực UBMTTQ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

02/11/2021
Ngày 29-10, Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Rmah H’Bé Nét – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Thông – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Rah Lan H’ Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí là các Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện trong thực hiện các nhiêm vụ chung của địa phương nhất là trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện. Công tác phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và các hoạt động giám sát, khảo sát… góp phần thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mỗi bên. Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thảo luận, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 -2026. 
 
image001.jpg
Thường trực HĐND - UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện 
ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 3 Chương và 18 Điều quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, quan hệ phối hợp, nội dung, trách nhiệm và cách thức phối hợp công tác. 

Trong hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình, Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Chủ tịch UBND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân trong huyện, vận động và hướng dẫn nhân dân xây dựng và củng cố chính quyền đồng thời thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đối với địa phương. Ngoải ra, các bên còn thực hiện phối hợp trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện; hoạt động giám sát, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của HĐND; công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị của công dân; giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND…

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm bảo đảm việc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng Hiến pháp và pháp luật; tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật định./.
Ngọc Trang

Thường trực HĐND huyện Chư Sê: Tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND – UBND – Ban Thường trực UBMTTQ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

02/11/2021
Ngày 29-10, Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Rmah H’Bé Nét – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Thông – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Rah Lan H’ Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí là các Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện trong thực hiện các nhiêm vụ chung của địa phương nhất là trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện. Công tác phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và các hoạt động giám sát, khảo sát… góp phần thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mỗi bên. Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thảo luận, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 -2026. 
 
image001.jpg
Thường trực HĐND - UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện 
ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 3 Chương và 18 Điều quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, quan hệ phối hợp, nội dung, trách nhiệm và cách thức phối hợp công tác. 

Trong hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình, Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Chủ tịch UBND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân trong huyện, vận động và hướng dẫn nhân dân xây dựng và củng cố chính quyền đồng thời thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đối với địa phương. Ngoải ra, các bên còn thực hiện phối hợp trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện; hoạt động giám sát, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của HĐND; công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị của công dân; giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND…

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm bảo đảm việc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng Hiến pháp và pháp luật; tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật định./.
Ngọc Trang