> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng sẽ được xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh

Nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng sẽ được xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI

06/12/2016
Sáng 06/12/2016, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) chính thức khai mạc; tham dự kỳ họp có ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và 73/80 vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XI.

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; kết quả ông Đặng Phan Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Trung Kiên - Thành ủy viên, Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Pleiku, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021).

Tiếp đó Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, chỉ tiêu, giải pháp và phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. UBMTTQVN tỉnh thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV.

20161206_090532.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình các dự thảo nghị quyết về những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đạt kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực; 19/20 chỉ tiêu do nghị quyết HĐND tỉnh đề ra đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,48%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,53%; dịch vụ tăng 8,40%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 38,78%; công nghiệp - xây dựng chiếm 27,71%; dịch vụ chiếm 33,52%. GRDP bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Hoạt động của HĐND ngày càng được tăng cường, đã tập trung giám sát việc giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri, được cử tri, dư luận xã hội đồng tình và ủng hộ. Cải cách thủ tục hành chính ở các cấp có tiến bộ; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; văn hóa - giáo dục - y tế tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm, mở rộng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn nổi lên đó là, hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; giá trị sản xuất công nghiệp giảm mạnh; một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân chậm; nợ đọng thuế còn lớn; gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng còn nhiều; giao dục, y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; trách nhiệm của người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa cao, công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ chưa tốt.

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành trong 4 ngày (từ ngày 06/12 đến 09/12/2016). Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và nhân dân trong tỉnh có thể trực tiếp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của mình đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ngành có liên quan thông qua đường dây nóng trên số ĐT:059.3600556./.
                                                                                      TH: Quang Vinh

Nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng sẽ được xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI

06/12/2016
Sáng 06/12/2016, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) chính thức khai mạc; tham dự kỳ họp có ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và 73/80 vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XI.

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; kết quả ông Đặng Phan Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Trung Kiên - Thành ủy viên, Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Pleiku, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021).

Tiếp đó Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, chỉ tiêu, giải pháp và phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. UBMTTQVN tỉnh thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV.

20161206_090532.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình các dự thảo nghị quyết về những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đạt kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực; 19/20 chỉ tiêu do nghị quyết HĐND tỉnh đề ra đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,48%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,53%; dịch vụ tăng 8,40%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 38,78%; công nghiệp - xây dựng chiếm 27,71%; dịch vụ chiếm 33,52%. GRDP bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Hoạt động của HĐND ngày càng được tăng cường, đã tập trung giám sát việc giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri, được cử tri, dư luận xã hội đồng tình và ủng hộ. Cải cách thủ tục hành chính ở các cấp có tiến bộ; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; văn hóa - giáo dục - y tế tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm, mở rộng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn nổi lên đó là, hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; giá trị sản xuất công nghiệp giảm mạnh; một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân chậm; nợ đọng thuế còn lớn; gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng còn nhiều; giao dục, y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; trách nhiệm của người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa cao, công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ chưa tốt.

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành trong 4 ngày (từ ngày 06/12 đến 09/12/2016). Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và nhân dân trong tỉnh có thể trực tiếp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của mình đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ngành có liên quan thông qua đường dây nóng trên số ĐT:059.3600556./.
                                                                                      TH: Quang Vinh