> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thực hiện các qu

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

01/04/2022
Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; ngày 31/3/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
 
Trước khi làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế một số công trình đã và đang xây dựng tại Khu Công nghiệp Trà Đa, Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku. 
 
 Doan-khao-sat-thuc-te-tai-Khu-Cong-nghiep-Tra-Da.jpg
Đoàn khảo sát thực tế tại Khu Công nghiệp Trà Đa

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các phòng, ban có liên quan báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và năm 2021. Theo đó, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cơ bản đã thực hiện tốt việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp thẩm quyền của UBND tỉnh. Cụ thể:

- Sở Xây dựng với chức năng là cơ quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng; Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai liên quan đến hoạt động cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND); Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc thực hiện,… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.
 
 Quang-canh-buoi-giam-sat-So-Xay-dung,-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh.jpg
Quang cảnh buổi giám sát Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2020 và năm 2021, Sở đã cấp 44 giấy phép xây dựng (trong đó: Năm 2020 cấp 28 GPXD; năm 2021 cấp 16 GPXD), các hồ sơ được tiếp nhận và cấp giấy phép xây dựng cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Sau khi cấp giấy phép xây dựng, qua công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch định kỳ hằng năm trong giai đoạn 2020-2021, thanh tra Sở đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với 06 trường hợp và phát hiện 39 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, đã chuyển hồ sơ yêu cầu UBND cấp huyện xử lý theo thẩm quyền. Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện và kịp thời có văn bản phúc đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương.

- Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Trong năm 2020 và năm 2021, Ban đã cấp 11 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn là 261.821,6m2 (trong đó tại Khu công nghiệp Trà Đa cấp 05 giấy phép, Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cấp 04 giấy phép, tại Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cấp 02 giấy phép). Các hồ sơ được giải quyết đảm bảo đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn so với thời gian quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai nâng tỷ lệ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực đô thị đạt tỷ lệ 100% (theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực xây dựng) để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng khá khó khăn vì nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch còn hạn hẹp; việc phối hợp kiểm tra chưa thường xuyên, tình trạng xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ không phép, sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra; việc kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng chưa thường xuyên, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa dứt điểm, chỉ thực hiện ở khâu xử lý vi phạm hành chính, việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả còn thấp; việc cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường nên các doanh nghiệp gặp khó khăn về thời gian khi đề nghị cấp phép; cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ quản lý quy hoạch ở địa phương còn thiếu, năng lực còn hạn chế;...

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Thái Thanh Bình, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Đoàn giám sát, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo để gửi lại cho Đoàn giám sát có cơ sở tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định./.
Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

01/04/2022
Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; ngày 31/3/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
 
Trước khi làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế một số công trình đã và đang xây dựng tại Khu Công nghiệp Trà Đa, Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku. 
 
 Doan-khao-sat-thuc-te-tai-Khu-Cong-nghiep-Tra-Da.jpg
Đoàn khảo sát thực tế tại Khu Công nghiệp Trà Đa

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các phòng, ban có liên quan báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và năm 2021. Theo đó, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cơ bản đã thực hiện tốt việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp thẩm quyền của UBND tỉnh. Cụ thể:

- Sở Xây dựng với chức năng là cơ quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng; Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai liên quan đến hoạt động cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND); Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc thực hiện,… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.
 
 Quang-canh-buoi-giam-sat-So-Xay-dung,-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh.jpg
Quang cảnh buổi giám sát Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2020 và năm 2021, Sở đã cấp 44 giấy phép xây dựng (trong đó: Năm 2020 cấp 28 GPXD; năm 2021 cấp 16 GPXD), các hồ sơ được tiếp nhận và cấp giấy phép xây dựng cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Sau khi cấp giấy phép xây dựng, qua công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch định kỳ hằng năm trong giai đoạn 2020-2021, thanh tra Sở đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với 06 trường hợp và phát hiện 39 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, đã chuyển hồ sơ yêu cầu UBND cấp huyện xử lý theo thẩm quyền. Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện và kịp thời có văn bản phúc đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương.

- Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Trong năm 2020 và năm 2021, Ban đã cấp 11 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn là 261.821,6m2 (trong đó tại Khu công nghiệp Trà Đa cấp 05 giấy phép, Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cấp 04 giấy phép, tại Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cấp 02 giấy phép). Các hồ sơ được giải quyết đảm bảo đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn so với thời gian quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai nâng tỷ lệ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực đô thị đạt tỷ lệ 100% (theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực xây dựng) để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng khá khó khăn vì nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch còn hạn hẹp; việc phối hợp kiểm tra chưa thường xuyên, tình trạng xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ không phép, sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra; việc kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng chưa thường xuyên, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa dứt điểm, chỉ thực hiện ở khâu xử lý vi phạm hành chính, việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả còn thấp; việc cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường nên các doanh nghiệp gặp khó khăn về thời gian khi đề nghị cấp phép; cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ quản lý quy hoạch ở địa phương còn thiếu, năng lực còn hạn chế;...

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Thái Thanh Bình, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Đoàn giám sát, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo để gửi lại cho Đoàn giám sát có cơ sở tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định./.
Trà Giang