> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai giám sát Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai giám sát Bảo hiểm Xã hội tỉnh

11/10/2021
Ngày 08/10/2021, Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn.  
 
z2835276007137_30efb05c8511a5ca1a70383bca627a75.jpg
Quang cảnh buổi làm giám sát

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn, trong 3 năm (2018-2020) đã có 192.493 lượt người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT với tổng số tiền gần 30,7 tỷ đồng. Cụ thể: 3.935 người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác (không thiếu hụt BHYT); 65.082 người thuộc hộ cận nghèo; 116.163 người thuộc gia đình làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình; 7.313 học sinh, sinh viên thuộc gia đình có đông con (từ 3 con trở lên) gặp khó khăn về kinh tế. 
 
 z2835276073035_52778d7e648c30ed5a7f9ecf1ac41063.jpg
Ông Trần Văn Lực - GĐ BHXH tỉnh trả lời một số nội dung tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát và BHXH tỉnh đã tập trung làm rõ một số vấn đề như: Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển BHYT của các địa phương; việc phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng đôi lúc chưa kịp thời; công tác điều tra, lập danh sách hỗ trợ đóng, thanh tra, kiểm tra việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT chưa được thường xuyên, liên tục; số người dân tham gia đóng BHYT còn hạn chế; mặc dù đã cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thụ hưởng nhưng vẫn chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ đóng trong năm 2019 và 2020.

Tại buổi làm việc thành viên đoàn giám sát đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; Ông Huỳnh Thế Mạnh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành BHXH trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trong giai đoạn 2018-2020, đồng chí đề nghị trong thời gian tới ngành BHXH cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở trong rà soát, thống kê tỷ lệ người tham gia BHYT trên tổng số người của từng nhóm đối tượng để có giải pháp tuyên truyền, vận động; đặc biệt là nhóm thuộc gia đình làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình và nhóm học sinh, sinh viên thuộc gia đình có đông con gặp khó khăn về kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những sai sót (nếu có). Phối hợp hướng dẫn cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện nắm rõ về các mức chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo từng nhóm đối tượng; đồng thời tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho các đại lý BHXH, BHYT trên địa bàn,.. để số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất./.
Quang Vinh

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai giám sát Bảo hiểm Xã hội tỉnh

11/10/2021
Ngày 08/10/2021, Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn.  
 
z2835276007137_30efb05c8511a5ca1a70383bca627a75.jpg
Quang cảnh buổi làm giám sát

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn, trong 3 năm (2018-2020) đã có 192.493 lượt người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT với tổng số tiền gần 30,7 tỷ đồng. Cụ thể: 3.935 người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác (không thiếu hụt BHYT); 65.082 người thuộc hộ cận nghèo; 116.163 người thuộc gia đình làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình; 7.313 học sinh, sinh viên thuộc gia đình có đông con (từ 3 con trở lên) gặp khó khăn về kinh tế. 
 
 z2835276073035_52778d7e648c30ed5a7f9ecf1ac41063.jpg
Ông Trần Văn Lực - GĐ BHXH tỉnh trả lời một số nội dung tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát và BHXH tỉnh đã tập trung làm rõ một số vấn đề như: Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển BHYT của các địa phương; việc phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng đôi lúc chưa kịp thời; công tác điều tra, lập danh sách hỗ trợ đóng, thanh tra, kiểm tra việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT chưa được thường xuyên, liên tục; số người dân tham gia đóng BHYT còn hạn chế; mặc dù đã cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thụ hưởng nhưng vẫn chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ đóng trong năm 2019 và 2020.

Tại buổi làm việc thành viên đoàn giám sát đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; Ông Huỳnh Thế Mạnh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành BHXH trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trong giai đoạn 2018-2020, đồng chí đề nghị trong thời gian tới ngành BHXH cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở trong rà soát, thống kê tỷ lệ người tham gia BHYT trên tổng số người của từng nhóm đối tượng để có giải pháp tuyên truyền, vận động; đặc biệt là nhóm thuộc gia đình làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình và nhóm học sinh, sinh viên thuộc gia đình có đông con gặp khó khăn về kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những sai sót (nếu có). Phối hợp hướng dẫn cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện nắm rõ về các mức chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo từng nhóm đối tượng; đồng thời tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho các đại lý BHXH, BHYT trên địa bàn,.. để số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất./.
Quang Vinh