> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Cần nghiên cứu mô hình đưa nước sinh hoạt về với bà con xã Ayun

Cần nghiên cứu mô hình đưa nước sinh hoạt về với bà con xã Ayun

15/08/2013
Sáng ngày 14/8/2013, Bà Ayun HBút - đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Sê và tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn xã Ayun, HBông đã tiếp xúc cử tri xã Ayun, huyện Chư Sê. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND và các phòng Ban của huyện Chư Sê.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X và kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VIII; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm vừa qua.
Đa số các ý kiến cử tri nêu tại Hội nghị thuộc thẩm quyền của xã như việc can thiệp mở đường đi làm rẫy, vào khu nhà mồ qua phần đất của hộ gia đình, việc quản lý, giám sát cam kết của đơn vị thi công làm đường với nhân dân khi hút cát làm hư hỏng đường, đổ cát vào đất sản xuất của người dân,.. Bên cạnh đó, vấn đề người dân thực sự bức xúc là thiếu nước sinh hoạt, tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều hệ thống nước tự chảy, giếng khoan,.. để cung cấp nước cho địa phương, tuy nhiên nguồn nước tại xã Ayun và HBông bị nhiễm vôi, không thể dùng được; người dân đề nghị đầu tư đường ống dẫn nước từ thác Phú Cường, để đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh. Ngoài ra, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kênh mương thủy lợi, cung cấp nguồn nước tưới; hạ áp và kéo điện cho 14 hộ giãn dân của làng Bă Len (nhỏ); làm cầu qua nơi sản xuất của làng Dlâm, do đường đi bị ngập nước lòng hồ Ayun hạ.
Tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri xã Ayun, đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại Ayun, HBông khẳng định sẽ tiếp tục đưa các vấn đề lên HĐND tỉnh, huyện; có ý kiến với UBND tỉnh nhằm có hướng giải quyết thỏa đáng, đáp ứng sự mong đợi của cử tri. 
HƯƠNG LAN

Cần nghiên cứu mô hình đưa nước sinh hoạt về với bà con xã Ayun

15/08/2013
Sáng ngày 14/8/2013, Bà Ayun HBút - đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Sê và tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn xã Ayun, HBông đã tiếp xúc cử tri xã Ayun, huyện Chư Sê. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND và các phòng Ban của huyện Chư Sê.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X và kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VIII; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm vừa qua.
Đa số các ý kiến cử tri nêu tại Hội nghị thuộc thẩm quyền của xã như việc can thiệp mở đường đi làm rẫy, vào khu nhà mồ qua phần đất của hộ gia đình, việc quản lý, giám sát cam kết của đơn vị thi công làm đường với nhân dân khi hút cát làm hư hỏng đường, đổ cát vào đất sản xuất của người dân,.. Bên cạnh đó, vấn đề người dân thực sự bức xúc là thiếu nước sinh hoạt, tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều hệ thống nước tự chảy, giếng khoan,.. để cung cấp nước cho địa phương, tuy nhiên nguồn nước tại xã Ayun và HBông bị nhiễm vôi, không thể dùng được; người dân đề nghị đầu tư đường ống dẫn nước từ thác Phú Cường, để đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh. Ngoài ra, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kênh mương thủy lợi, cung cấp nguồn nước tưới; hạ áp và kéo điện cho 14 hộ giãn dân của làng Bă Len (nhỏ); làm cầu qua nơi sản xuất của làng Dlâm, do đường đi bị ngập nước lòng hồ Ayun hạ.
Tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri xã Ayun, đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại Ayun, HBông khẳng định sẽ tiếp tục đưa các vấn đề lên HĐND tỉnh, huyện; có ý kiến với UBND tỉnh nhằm có hướng giải quyết thỏa đáng, đáp ứng sự mong đợi của cử tri. 
HƯƠNG LAN