> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

06/09/2023
Chiều ngày 05/9/2023, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị do ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì.
 
bi-thu-phat-bieu-2.jpg
Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế đã được ký kết và đạt được nhiều kết quả tích cực như: Phối hợp tổ chức thành công 04 kỳ họp của HĐND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân có nhiều đổi mới, tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và ngoài địa bàn ứng cử. UBND tỉnh và các sở, ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện hoạt động giám sát và vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền. Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua công tác phối hợp đã nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023.

Kết luận Hội nghị, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, 03 cơ quan cần tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp công tác; mỗi cơ quan phân công lãnh đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả phối hợp công tác theo quy định; thường xuyên trao đổi thông tin giữa các bên. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, đảm bảo đầy đủ các nội dung theo kế hoạch từ đầu năm và trình bổ sung kịp thời những nội dung giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn, chú trọng tính khả thi và nguồn lực thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Nghiên cứu, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tổ chức góp ý, phản biện xã hội để các hoạt động này ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của của cử tri, Nhân dân./.
Kiều Trinh

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

06/09/2023
Chiều ngày 05/9/2023, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị do ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì.
 
bi-thu-phat-bieu-2.jpg
Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế đã được ký kết và đạt được nhiều kết quả tích cực như: Phối hợp tổ chức thành công 04 kỳ họp của HĐND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân có nhiều đổi mới, tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và ngoài địa bàn ứng cử. UBND tỉnh và các sở, ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện hoạt động giám sát và vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền. Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua công tác phối hợp đã nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023.

Kết luận Hội nghị, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, 03 cơ quan cần tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp công tác; mỗi cơ quan phân công lãnh đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả phối hợp công tác theo quy định; thường xuyên trao đổi thông tin giữa các bên. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, đảm bảo đầy đủ các nội dung theo kế hoạch từ đầu năm và trình bổ sung kịp thời những nội dung giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn, chú trọng tính khả thi và nguồn lực thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Nghiên cứu, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tổ chức góp ý, phản biện xã hội để các hoạt động này ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của của cử tri, Nhân dân./.
Kiều Trinh