> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Huyện Phú Thiện duy trì tỷ lệ phổ cập THCS đạt 100% kế hoạch

Huyện Phú Thiện duy trì tỷ lệ phổ cập THCS đạt 100% kế hoạch

31/07/2013
Sáng ngày 30/7/2013, HĐND huyện Phú Thiện đã khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016, tham dự kỳ họp có ông Dương Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, ông Đỗ Ngọc Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Phú Thiện, 36 đại biểu HĐND huyện và các đại biểu đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện. 
Theo báo cáo của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song nhìn chung, nền kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì tốc độ phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt khá so với kế hoạch và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 8.133 ha đạt 99,3% kế hoạch; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 136.108 triệu đồng, đạt 69,77% dự toán tỉnh giao; duy trì tỷ lệ phổ cập THCS 10/10 xã, thị trấn đạt 100% kế hoạch...; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác xóa đói giảm nghèo chuyển biến theo hướng tích cực…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế cần quan tâm khắc phục như công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chưa đạt hiệu quả; hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp mặc dù đã được chỉ đạo, củng cố về công tác tổ chức và phương án hoạt động, song hiệu quả đem lại không cao; tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng vẫn xảy ra; chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS vẫn còn thấp; công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thực hiện cơ chế “một cửa” ở các xã còn hạn chế.
HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo đúng quy trình, mục đích, nguyên tắc. Theo đó: người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Huỳnh Văn Biên, Phó Chủ tịch HĐND huyện với 32/36 phiếu tín nhiệm cao, 04/36 phiếu tín nhiệm, tiếp theo là ông Nguyễn Ngọc Ngô với 26/36 phiếu tín nhiệm cao, 10/36 phiếu tín nhiệm; người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là bà Siu H’ Nhớ với 06/36 phiếu tín nhiệm cao, 16/36 phiếu tín nhiệm và 13/36 phiếu tín nhiệm thấp.
Ngày 31/7/2013 các đại biểu tiếp tục thảo luận chung tại Hội trường, tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét thông qua 06 tờ trình và dự thảo nghị quyết trong đó có tờ trình đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2013 từ 80% xuống còn 72%; tờ trình đề nghị thông qua nội quy kỳ họp HĐND huyệ khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016.
 
THU TRANG

Huyện Phú Thiện duy trì tỷ lệ phổ cập THCS đạt 100% kế hoạch

31/07/2013
Sáng ngày 30/7/2013, HĐND huyện Phú Thiện đã khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016, tham dự kỳ họp có ông Dương Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, ông Đỗ Ngọc Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Phú Thiện, 36 đại biểu HĐND huyện và các đại biểu đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện. 
Theo báo cáo của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song nhìn chung, nền kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì tốc độ phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt khá so với kế hoạch và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 8.133 ha đạt 99,3% kế hoạch; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 136.108 triệu đồng, đạt 69,77% dự toán tỉnh giao; duy trì tỷ lệ phổ cập THCS 10/10 xã, thị trấn đạt 100% kế hoạch...; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác xóa đói giảm nghèo chuyển biến theo hướng tích cực…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế cần quan tâm khắc phục như công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chưa đạt hiệu quả; hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp mặc dù đã được chỉ đạo, củng cố về công tác tổ chức và phương án hoạt động, song hiệu quả đem lại không cao; tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng vẫn xảy ra; chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS vẫn còn thấp; công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thực hiện cơ chế “một cửa” ở các xã còn hạn chế.
HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo đúng quy trình, mục đích, nguyên tắc. Theo đó: người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Huỳnh Văn Biên, Phó Chủ tịch HĐND huyện với 32/36 phiếu tín nhiệm cao, 04/36 phiếu tín nhiệm, tiếp theo là ông Nguyễn Ngọc Ngô với 26/36 phiếu tín nhiệm cao, 10/36 phiếu tín nhiệm; người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là bà Siu H’ Nhớ với 06/36 phiếu tín nhiệm cao, 16/36 phiếu tín nhiệm và 13/36 phiếu tín nhiệm thấp.
Ngày 31/7/2013 các đại biểu tiếp tục thảo luận chung tại Hội trường, tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét thông qua 06 tờ trình và dự thảo nghị quyết trong đó có tờ trình đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2013 từ 80% xuống còn 72%; tờ trình đề nghị thông qua nội quy kỳ họp HĐND huyệ khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016.
 
THU TRANG