> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngà

Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 03/01/2023

30/12/2022
Ngày 30/12/2022, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh.
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn và thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026 dự kiến sẽ khai mạc vào lúc 07 giờ 30’ ngày 03/01/2023. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ tốt kỳ họp./.
Hoàng Sơn
 

Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 03/01/2023

30/12/2022
Ngày 30/12/2022, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh.
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn và thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026 dự kiến sẽ khai mạc vào lúc 07 giờ 30’ ngày 03/01/2023. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ tốt kỳ họp./.
Hoàng Sơn