> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị Nội dung kỳ h

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị Nội dung kỳ họp thứ Ba (chuyên đề)

29/09/2021
Ngày 28/9/2021 tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII. Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Tham dự phiên họp có đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
 
 1.jpg
Toàn cảnh phiên họp

Theo dự kiến tại Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 04 dự thảo nghị quyết, gồm: Dự thảo nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021; Dự thảo nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2021; Dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa phương. Dự thảo nghị quyết về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Sau khi nghe các đại biểu dự họp trao đổi, thảo luận, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 18/10/2021 tại Hội trường 2/9, TP.Pleiku, đồng chí đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng hoàn thiện và gửi các tờ trình, dự thảo nghị quyết trong thời gian sớm nhất để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và cho ý kiến theo đúng quy định./.
Quang Vinh

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị Nội dung kỳ họp thứ Ba (chuyên đề)

29/09/2021
Ngày 28/9/2021 tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII. Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Tham dự phiên họp có đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
 
 1.jpg
Toàn cảnh phiên họp

Theo dự kiến tại Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 04 dự thảo nghị quyết, gồm: Dự thảo nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021; Dự thảo nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2021; Dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa phương. Dự thảo nghị quyết về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Sau khi nghe các đại biểu dự họp trao đổi, thảo luận, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 18/10/2021 tại Hội trường 2/9, TP.Pleiku, đồng chí đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng hoàn thiện và gửi các tờ trình, dự thảo nghị quyết trong thời gian sớm nhất để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và cho ý kiến theo đúng quy định./.
Quang Vinh