> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 năm 2022

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 năm 2022

23/08/2022
Sáng 22/8/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có ông Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tư pháp. 
 
image001.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Quy định về cơ chế lồng ghép và cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai; bãi bỏ Nghị quyết 167/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối với các tờ trình nêu trên của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho chủ trương để UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian đến.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh./.
TH: Q. Vinh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 năm 2022

23/08/2022
Sáng 22/8/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có ông Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tư pháp. 
 
image001.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Quy định về cơ chế lồng ghép và cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai; bãi bỏ Nghị quyết 167/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối với các tờ trình nêu trên của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho chủ trương để UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian đến.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh./.
TH: Q. Vinh