> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 201

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016)

09/07/2013
Sáng ngày 09/7/2013, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Thế Quang - Chánh Văn phòng, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chủ trì buổi họp báo.
Dự họp báo có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sở Thông tin - Truyền thông; sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBMTTQVN tỉnh; Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo và và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh.
 Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 được tiến hành trong 3,5 ngày (từ ngày 15 đến ngày 18/7/2013) tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung chính như sau: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kỳ họp cũng nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo hoạt động của MT tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến kiến nghị của UBMTQ tỉnh đối với HĐND, UBND các cấp và các đại biểu HĐND tỉnh. Cũng tại kỳ họp sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

 
DSC02348.JPG

Về công tác thông tin, tuyên truyền kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Quang đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cần thông báo rộng rãi, đầy đủ, kịp thời về thời gian, nội dung của kỳ họp; đăng tải kịp thời các thông tin quan trọng về nội dung của kỳ họp.
Đại diện các cơ quan báo chí và các sở, ngành đã nêu những ý kiến về công tác thông tin tuyên truyền, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và công tác đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ họp.
Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, phiên chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc kỳ họp./.

 
Tin:Q. Vinh, Ảnh: Đăng Khoa

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016)

09/07/2013
Sáng ngày 09/7/2013, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Thế Quang - Chánh Văn phòng, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chủ trì buổi họp báo.
Dự họp báo có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sở Thông tin - Truyền thông; sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBMTTQVN tỉnh; Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo và và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh.
 Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 được tiến hành trong 3,5 ngày (từ ngày 15 đến ngày 18/7/2013) tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung chính như sau: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kỳ họp cũng nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo hoạt động của MT tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến kiến nghị của UBMTQ tỉnh đối với HĐND, UBND các cấp và các đại biểu HĐND tỉnh. Cũng tại kỳ họp sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

 
DSC02348.JPG

Về công tác thông tin, tuyên truyền kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Quang đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cần thông báo rộng rãi, đầy đủ, kịp thời về thời gian, nội dung của kỳ họp; đăng tải kịp thời các thông tin quan trọng về nội dung của kỳ họp.
Đại diện các cơ quan báo chí và các sở, ngành đã nêu những ý kiến về công tác thông tin tuyên truyền, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và công tác đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ họp.
Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, phiên chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc kỳ họp./.

 
Tin:Q. Vinh, Ảnh: Đăng Khoa