> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 10 > Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương sắp xếp sáp nhập các đơn vị hàn

Nghị Quyết: Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Số hiệu: 178/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/09/2019 Ngày hiệu lực: 10/9/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: