> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 10 > Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự

Nghị Quyết: Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 181/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 10/09/2019 Ngày hiệu lực: 10/9/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: