> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 11 > Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đả

Nghị Quyết: Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nộ dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 119/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: 11/12/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: