> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 11 > Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu t

Nghị Quyết: Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020

Số hiệu: 204/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: 11/12/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: