> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 12 > Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về phân bố kinh phí sự nghiệp từ nguồ

Nghị Quyết: Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về phân bố kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài, trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 213/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hiệu lực: 08/5/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: