> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 13 > Nghị quyết số 123/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành quy định nội dung c

Nghị Quyết: Nghị quyết số 123/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành quy định nội dung chi mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 123/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Chủ tọa kỳ họp
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: 9/7/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: