> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 15 > Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành quy định các nguyên

Nghị Quyết: Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 128/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: 09/11/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: