> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 16 > Nghị quyết 268/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa –

Nghị Quyết: Nghị quyết 268/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Dương Văn Tuấn.

Số hiệu: 268/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: