> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 16 > Nghị quyết 283/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về quyết định biên chế công chức trong

Nghị Quyết: Nghị quyết 283/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai năm 2021.

Số hiệu: 283/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: