> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 17 > Nghị quyết số 135/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định mức chi, thời gian

Nghị Quyết: Nghị quyết số 135/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định mức chi, thời gian được hưởng chế độ chi công tác bầu cử đại biểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 135/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 25/02/2021 Ngày hiệu lực: 25/2/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: