> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 21 > Nghị quyết số 405/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây

Nghị Quyết: Nghị quyết số 405/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng phục vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

Số hiệu: 405/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hiệu lực: 17/6/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: