> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Ủy vi

Nghị Quyết: Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Số hiệu: 111/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: 12/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: