> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về Quy định mức học phí

Nghị Quyết: Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018 - 2019.

Số hiệu: 119/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: 12/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: