> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 2 > Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị

Nghị Quyết: Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020 - 2021.

Số hiệu: 03/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 10/08/2021 Ngày hiệu lực: 10/8/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: