> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 2 > Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 thá

Nghị Quyết: Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Số hiệu: 49/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 10/08/2021 Ngày hiệu lực: 10/8/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: