> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 8 > Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hi

Nghị Quyết: Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Số hiệu: 156/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 30/09/2022 Ngày hiệu lực: 30/9/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: