> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

06/12/2015
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, vừa qua, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lương Ngọc Thiệp, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban VH-XH HĐND tỉnh.

Cuộc họp tập trung vào nội dung thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 thuộc lĩnh vực nội chính; báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; dự thảo Nghị quyết và tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

Các thành viên tham dự buổi thẩm tra đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết được thẩm tra. Đối với báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH (lĩnh vực pháp chế) các đại biểu nêu lên nhiều vấn đề quan tâm, đề nghị trong báo cáo cần phân tích, làm rõ thêm thông tin về công tác an ninh chính trị; việc thực hiện kết luận sau thanh tra, xử lý cán bộ làm sai, trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm chưa thực hiện nghiêm; nguyên nhân vì sao tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp,...

Trong công tác kiểm sát, toà án, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận như công tác phối hợp xử lý tin báo tố giác, tội phạm; chất lượng xét xử các loại án, án bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan, án quá hạn luật định,… Đại diện các ngành, cơ quan chức năng đã trả lời, giải trình làm rõ thêm những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ công tác của UBND tỉnh, ngành kiểm sát và ngành tư pháp; đồng thời đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới tăng cường công tác quản lý nhà nước và có biện pháp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền truyền thống hào hùng của dân tộc nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho nhân dân, phổ biến giáo dục các chính sách, pháp luật sâu rộng cho người dân để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mọi người, nhất là trong thanh, thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Đối với ngành Toàn án nhân dân Ban đề nghị ngành Tòa án nhân dân hai cấp cần chú trọng hơn nữa công tác xét xử để hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa và án quá hạn luật định; ngành Kiểm sát cần tăng cường hơn nữa chất lượng kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tích cực kiểm sát các hoạt động tư pháp để có các kiến nghị, kháng nghị đúng và phù hợp theo quy định. Chú trọng xây dựng ngành, nhất là quan tâm đến chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên Tòa theo tinh thần cải cách tư pháp..

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lương Ngọc Thiệp, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X./.
Tin: Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

06/12/2015
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, vừa qua, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lương Ngọc Thiệp, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban VH-XH HĐND tỉnh.

Cuộc họp tập trung vào nội dung thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 thuộc lĩnh vực nội chính; báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; dự thảo Nghị quyết và tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

Các thành viên tham dự buổi thẩm tra đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết được thẩm tra. Đối với báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH (lĩnh vực pháp chế) các đại biểu nêu lên nhiều vấn đề quan tâm, đề nghị trong báo cáo cần phân tích, làm rõ thêm thông tin về công tác an ninh chính trị; việc thực hiện kết luận sau thanh tra, xử lý cán bộ làm sai, trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm chưa thực hiện nghiêm; nguyên nhân vì sao tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp,...

Trong công tác kiểm sát, toà án, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận như công tác phối hợp xử lý tin báo tố giác, tội phạm; chất lượng xét xử các loại án, án bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan, án quá hạn luật định,… Đại diện các ngành, cơ quan chức năng đã trả lời, giải trình làm rõ thêm những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ công tác của UBND tỉnh, ngành kiểm sát và ngành tư pháp; đồng thời đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới tăng cường công tác quản lý nhà nước và có biện pháp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền truyền thống hào hùng của dân tộc nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho nhân dân, phổ biến giáo dục các chính sách, pháp luật sâu rộng cho người dân để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mọi người, nhất là trong thanh, thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Đối với ngành Toàn án nhân dân Ban đề nghị ngành Tòa án nhân dân hai cấp cần chú trọng hơn nữa công tác xét xử để hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa và án quá hạn luật định; ngành Kiểm sát cần tăng cường hơn nữa chất lượng kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tích cực kiểm sát các hoạt động tư pháp để có các kiến nghị, kháng nghị đúng và phù hợp theo quy định. Chú trọng xây dựng ngành, nhất là quan tâm đến chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên Tòa theo tinh thần cải cách tư pháp..

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lương Ngọc Thiệp, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X./.
Tin: Trà Giang