> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khảo sát số 59/HĐND-VHXH về việc khảo sát việc t

Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khảo sát số 59/HĐND-VHXH về việc khảo sát việc thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học 2013-2014 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

07/10/2013
Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khảo sát số 59/HĐND-VHXH về việc khảo sát việc thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học 2013-2014 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của đợt khảo sát nhằm đánh giá công tác chỉ đạo và việc tổ chức thực hiện các quy định về việc thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học 2013-2014 của một số trường trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế tình trạng lạm thu vào đầu năm học mới. Tìm ra những hạn chế, khó khăn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm; đồng thời, có kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, đơn vị liên quan tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế của địa phương nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo.
Ban sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp tại: trường Mầm non Hoa Phong Lan; trường Tiểu học Cù Chính Lan; trường THCS Nguyễn Du; trường THPT Hoàng Hoa Thám (thành phố Pleiku); trường tiểu học Nguyễn Tất Thành; trường THCS Chu Văn An (huyện Chư Sê); trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai; Trường THCS Hùng Vương (huyện Ia Grai). Dự kiến kế hoạch khảo sát sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 07/10 đến ngày15/10/2013.
 
 
Thu Trang 

Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khảo sát số 59/HĐND-VHXH về việc khảo sát việc thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học 2013-2014 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

07/10/2013
Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khảo sát số 59/HĐND-VHXH về việc khảo sát việc thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học 2013-2014 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của đợt khảo sát nhằm đánh giá công tác chỉ đạo và việc tổ chức thực hiện các quy định về việc thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học 2013-2014 của một số trường trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế tình trạng lạm thu vào đầu năm học mới. Tìm ra những hạn chế, khó khăn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm; đồng thời, có kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, đơn vị liên quan tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế của địa phương nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo.
Ban sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp tại: trường Mầm non Hoa Phong Lan; trường Tiểu học Cù Chính Lan; trường THCS Nguyễn Du; trường THPT Hoàng Hoa Thám (thành phố Pleiku); trường tiểu học Nguyễn Tất Thành; trường THCS Chu Văn An (huyện Chư Sê); trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai; Trường THCS Hùng Vương (huyện Ia Grai). Dự kiến kế hoạch khảo sát sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 07/10 đến ngày15/10/2013.
 
 
Thu Trang