> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > 10.505 lượt người được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT tại huyện Đức Cơ trong 3 năm 2018-2020

10.505 lượt người được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT tại huyện Đức Cơ trong 3 năm 2018-2020

06/10/2021
Ngày 05/10/2021 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng” tại BHXH huyện Đức Cơ.
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc; cùng đi có đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
 
quang-canh.jpg 
Quang cảnh buổi giám sát

Để thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh, những năm qua BHXH huyện Đức Cơ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; trong 03 năm 2018-2020 đã hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng mua BHYT cho 10.505 lượt người thuộc các nhóm đối tượng: Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2004 Chính phủ và  người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2004 Chính phủ. Số đối tượng tham gia BHYT thuộc các nhóm nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, người cận nghèo đa chiều được cấp thẻ kịp thời từ đầu năm, đảm bảo đầy đủ và đúng theo quy định. Số đối tượng tham gia BHYT thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên toàn địa bàn huyện tăng dần qua từng năm,..
 
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá những kết quả đạt được của BHXH huyện Đức Cơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền, tuy đã có chuyển biến nhưng chưa sâu rộng, sức lan tỏa. Nhận thức về BHXH, BHYT của người dân, thậm chí một số công chức, cán bộ hội đoàn thể chưa đầy đủ, chưa hiểu rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ đối với các đối tượng. Số đối tượng học sinh tham gia BHYT thuộc hộ gia đình đông con gặp khó khăn về kinh tế tại các cơ sở giáo dục còn thấp./.
Quang Vinh

10.505 lượt người được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT tại huyện Đức Cơ trong 3 năm 2018-2020

06/10/2021
Ngày 05/10/2021 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng” tại BHXH huyện Đức Cơ.
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc; cùng đi có đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
 
quang-canh.jpg 
Quang cảnh buổi giám sát

Để thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh, những năm qua BHXH huyện Đức Cơ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; trong 03 năm 2018-2020 đã hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng mua BHYT cho 10.505 lượt người thuộc các nhóm đối tượng: Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2004 Chính phủ và  người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2004 Chính phủ. Số đối tượng tham gia BHYT thuộc các nhóm nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, người cận nghèo đa chiều được cấp thẻ kịp thời từ đầu năm, đảm bảo đầy đủ và đúng theo quy định. Số đối tượng tham gia BHYT thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên toàn địa bàn huyện tăng dần qua từng năm,..
 
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá những kết quả đạt được của BHXH huyện Đức Cơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền, tuy đã có chuyển biến nhưng chưa sâu rộng, sức lan tỏa. Nhận thức về BHXH, BHYT của người dân, thậm chí một số công chức, cán bộ hội đoàn thể chưa đầy đủ, chưa hiểu rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ đối với các đối tượng. Số đối tượng học sinh tham gia BHYT thuộc hộ gia đình đông con gặp khó khăn về kinh tế tại các cơ sở giáo dục còn thấp./.
Quang Vinh