> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

07/06/2021
Sáng ngày 4/6/2020, Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 27/5/2021 và Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT ngày 31/5/2021 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.
 
Dự buổi phát động có các đồng chí: Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng. 
 
image001.jpg
Đồng chí Trương Văn Đạt phát biểu trong lễ phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tại buổi phát động, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh về việc nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mỗi cán bộ, công chức và NLĐ cơ quan phải đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và cộng đồng để giữ được an toàn trong cơ quan, đoàn thể cũng như ở khu dân cư. Đặc biệt, vận động toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh tham gia ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam để cùng chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.  
 
image003.jpg
Cán bộ công chức quyên góp ủng hộ kinh phí Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sau buổi phát động, Văn phòng HĐND tỉnh đã chuyển kinh phí hỗ trợ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 
Hà Nguyễn
Văn phòng HĐND tỉnh

Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

07/06/2021
Sáng ngày 4/6/2020, Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 27/5/2021 và Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT ngày 31/5/2021 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.
 
Dự buổi phát động có các đồng chí: Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng. 
 
image001.jpg
Đồng chí Trương Văn Đạt phát biểu trong lễ phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tại buổi phát động, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh về việc nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mỗi cán bộ, công chức và NLĐ cơ quan phải đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và cộng đồng để giữ được an toàn trong cơ quan, đoàn thể cũng như ở khu dân cư. Đặc biệt, vận động toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh tham gia ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam để cùng chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.  
 
image003.jpg
Cán bộ công chức quyên góp ủng hộ kinh phí Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sau buổi phát động, Văn phòng HĐND tỉnh đã chuyển kinh phí hỗ trợ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 
Hà Nguyễn
Văn phòng HĐND tỉnh