> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai: Thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai: Thông qua 10 nghị quyết quan trọng

15/04/2022
Sau một buổi làm việc dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng.
 
image001.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp. 
 
Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian góp ý vào Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh).

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 10 nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đây là các nghị quyết quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.  
 
 image003.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-khẳng định: Trong 10 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, có nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh). Nghị quyết sẽ là căn cứ để các cấp, các ngành lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm nguồn ngân sách nhà nước của chương trình trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình quan trọng, sẽ được thực hiện cả giai đoạn 2021-2030, do đó, đề nghị chính quyền địa phương các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện; UBND tỉnh, các sở, ngành triển khai giao vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ tại nghị quyết này. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh như mục tiêu chương trình đã đề ra.

“Sau kỳ họp này, tôi đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết của kỳ họp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bằng hình thức phù hợp thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến nội dung các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đến cử tri, nhân dân trong tỉnh; đồng thời, tăng cường các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức xã hội giám sát và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh”-Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh.
Theo baogialai.com.vn

Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai: Thông qua 10 nghị quyết quan trọng

15/04/2022
Sau một buổi làm việc dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng.
 
image001.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp. 
 
Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian góp ý vào Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh).

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 10 nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đây là các nghị quyết quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.  
 
 image003.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-khẳng định: Trong 10 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, có nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh). Nghị quyết sẽ là căn cứ để các cấp, các ngành lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm nguồn ngân sách nhà nước của chương trình trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình quan trọng, sẽ được thực hiện cả giai đoạn 2021-2030, do đó, đề nghị chính quyền địa phương các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện; UBND tỉnh, các sở, ngành triển khai giao vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ tại nghị quyết này. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh như mục tiêu chương trình đã đề ra.

“Sau kỳ họp này, tôi đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết của kỳ họp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bằng hình thức phù hợp thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến nội dung các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đến cử tri, nhân dân trong tỉnh; đồng thời, tăng cường các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức xã hội giám sát và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh”-Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh.
Theo baogialai.com.vn