> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Chư Prông: Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII

Chư Prông: Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII

05/10/2021
Sáng ngày 1-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Thường trực HĐND và Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).
 
1.jpg
Tổ đại biểu HĐND huyện Chư Prông tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai,
HĐND huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Tham dự hội nghị có ông: Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các ông, bà trong tổ địa biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tại thị trấn Chư Prông và gần 50 cử tri trên địa bàn thị trấn tham dự.

Theo đó, đại diện tổ đại biểu đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tại hội nghị, đã có 8 lượt ý kiến phát biểu của cử tri, tập trung vào các nội dung như: đầu tư nâng cấp đường điện cao thế; công tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết các chế độ chính sách cho người có công; tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn đã trả lời các ý kiến. 
 
2.jpg
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dânhuyện khóa XIII, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã phát biểu trao đổi làm rõ thêm các vấn đề liên quan; đồng thời tiếp thu các ý, kiến nghị của cử tri và sớm đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.
Ngọc Anh
 

Chư Prông: Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII

05/10/2021
Sáng ngày 1-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Thường trực HĐND và Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).
 
1.jpg
Tổ đại biểu HĐND huyện Chư Prông tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai,
HĐND huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Tham dự hội nghị có ông: Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các ông, bà trong tổ địa biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tại thị trấn Chư Prông và gần 50 cử tri trên địa bàn thị trấn tham dự.

Theo đó, đại diện tổ đại biểu đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tại hội nghị, đã có 8 lượt ý kiến phát biểu của cử tri, tập trung vào các nội dung như: đầu tư nâng cấp đường điện cao thế; công tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết các chế độ chính sách cho người có công; tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn đã trả lời các ý kiến. 
 
2.jpg
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dânhuyện khóa XIII, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã phát biểu trao đổi làm rõ thêm các vấn đề liên quan; đồng thời tiếp thu các ý, kiến nghị của cử tri và sớm đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.
Ngọc Anh