> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Huyện Chư Prông tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Huyện Chư Prông tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

13/07/2022
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2022, HĐND huyện Chư Prông khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Sáu nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND huyện. 
 
Về dự kỳ họp có Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các vị đại biểu trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Chư Prông.
 
z3563247863421_302e35ac9b2ba61a264f2da1b910961d.jpg
Quanh cảnh Kỳ họp

6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Chư Prông tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với nhiều chỉ tiêu tăng khá so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ; Văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo và có nhiều kiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Vụ đông xuân 2021 - 2022, toàn huyện gieo trồng được gần 3 ngàn ha, đạt hơn 107% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng vụ mùa hơn 71 ngàn ha, đạt gần 99% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện đã có 07/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã cấp mới 81 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tăng 12,5% so với cùng kỳ, trên địa bàn huyện xảy ra 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu ngân sách huyện đến 30/6/2022 là 64,967 tỷ đồng, đạt 114,8% so với dự toán tỉnh giao, đạt 96,84% so với Nghị quyết HĐND huyện giao và tăng 45,04% so với cùng kỳ, Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Xây dựng cơ bản duy trì tiến độ khá. Các hoạt động VHXH, chăm lo sức khỏe, đời sống Nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững; cải cách hành chính được tăng cường. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã tổ chức được 04 đợt giám sát chuyên đề; đã nhận 03 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân, đã chuyển các đơn thư tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo quy định. 

Tuy nhiên huyện vẫn còn một số tồn tại là: Việc triển khai xây dựng một số công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở một số địa phương còn chậm; tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh tại một số đơn vị, địa phương vẫn chưa quan tâm triển khai thực hiện đúng mức; việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn trễ hẹn, quá hạn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường.

Trong thời gian tới huyện Chư Prông sẽ khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Cử tri và Nhân dân trong huyện tích cực tham gia giám sát chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Chư Prông khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 và 18 Nghị quyết quan trọng khác.                                                                   
                                                               Khánh Linh

Huyện Chư Prông tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

13/07/2022
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2022, HĐND huyện Chư Prông khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Sáu nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND huyện. 
 
Về dự kỳ họp có Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các vị đại biểu trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Chư Prông.
 
z3563247863421_302e35ac9b2ba61a264f2da1b910961d.jpg
Quanh cảnh Kỳ họp

6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Chư Prông tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với nhiều chỉ tiêu tăng khá so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ; Văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo và có nhiều kiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Vụ đông xuân 2021 - 2022, toàn huyện gieo trồng được gần 3 ngàn ha, đạt hơn 107% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng vụ mùa hơn 71 ngàn ha, đạt gần 99% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện đã có 07/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã cấp mới 81 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tăng 12,5% so với cùng kỳ, trên địa bàn huyện xảy ra 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu ngân sách huyện đến 30/6/2022 là 64,967 tỷ đồng, đạt 114,8% so với dự toán tỉnh giao, đạt 96,84% so với Nghị quyết HĐND huyện giao và tăng 45,04% so với cùng kỳ, Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Xây dựng cơ bản duy trì tiến độ khá. Các hoạt động VHXH, chăm lo sức khỏe, đời sống Nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững; cải cách hành chính được tăng cường. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã tổ chức được 04 đợt giám sát chuyên đề; đã nhận 03 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân, đã chuyển các đơn thư tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo quy định. 

Tuy nhiên huyện vẫn còn một số tồn tại là: Việc triển khai xây dựng một số công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở một số địa phương còn chậm; tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh tại một số đơn vị, địa phương vẫn chưa quan tâm triển khai thực hiện đúng mức; việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn trễ hẹn, quá hạn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường.

Trong thời gian tới huyện Chư Prông sẽ khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Cử tri và Nhân dân trong huyện tích cực tham gia giám sát chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Chư Prông khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 và 18 Nghị quyết quan trọng khác.                                                                   
                                                               Khánh Linh