> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả Hội nghị liên tịch ngày

Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả Hội nghị liên tịch ngày 13/5/2013 chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X

16/05/2013
Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả Hội nghị liên tịch ngày 13/5/2013 chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X Tải về

Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả Hội nghị liên tịch ngày 13/5/2013 chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X

16/05/2013
Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả Hội nghị liên tịch ngày 13/5/2013 chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X Tải về