> Trả lời kiến nghị cử tri

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 403/ĐBQH-VP ngày 26/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 402/ĐBQH-VP ngày 22/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 400/ĐBQH-VP ngày 18/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 397/ĐBQH-VP ngày 14/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 396/ĐBQH-VP ngày 14/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Tòa án nhân dân tối cao trả lời kiến nghị cử tri Gia Lai.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 395/ĐBQH-VP ngày 14/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Giao thông Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 391/ĐBQH-VP ngày 01/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 390/ĐBQH-VP ngày 01/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 389/ĐBQH-VP ngày 01/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 379/ĐBQH-VP ngày 25/01/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Tài chínhi trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 378/ĐBQH-VP ngày 25/01/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Tư pháp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 371,372,373,374/ĐBQH-VP ngày 17/01/2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Các bộ trả lời ý kiến cử tri tới kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 317/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Giao thông Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 317/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Giao thông Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 316/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 316/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 315/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 315/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|