> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ giám sát tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn h

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ giám sát tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh

08/10/2013
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 61/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 62/KH-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát “tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh”. Đoàn do đồng chí Phan Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn.
Mục đích của đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh: việc lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim ảnh; việc đặt bảng hiệu; hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke; hoạt động trò chơi điện tử và các hình thức vui chơi khác, đánh gia kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, những nội dung chưa phù hợp, thiếu khả thi trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh.
Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị: Công ty Cổ phần Văn hóa - Du Lịch Gia Lai; UBND thành phố Pleiku; UBND huyện Chư Pah; UBND huyện Đức Cơ; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Đồng thời, giám sát qua báo cáo đối với Sở Thông tin - Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã còn lại. Dự kiến kế hoạch giám sát sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 29/10 đến ngày 07/11/2013.
Thu Trang 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ giám sát tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh

08/10/2013
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 61/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 62/KH-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát “tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh”. Đoàn do đồng chí Phan Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn.
Mục đích của đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh: việc lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim ảnh; việc đặt bảng hiệu; hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke; hoạt động trò chơi điện tử và các hình thức vui chơi khác, đánh gia kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, những nội dung chưa phù hợp, thiếu khả thi trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh.
Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị: Công ty Cổ phần Văn hóa - Du Lịch Gia Lai; UBND thành phố Pleiku; UBND huyện Chư Pah; UBND huyện Đức Cơ; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Đồng thời, giám sát qua báo cáo đối với Sở Thông tin - Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã còn lại. Dự kiến kế hoạch giám sát sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 29/10 đến ngày 07/11/2013.
Thu Trang